Pielęgnacja drzew

Roboty sezonowe związane z wycinką czy upiększaniem terenów zielonych wymagają zaangażowania oraz specjalnego sprzętu pozwalającego na swobodę ruchów. Tego rodzaju prace wysokościowe muszą odbywać się również szybko i sprawnie z jednoczesnym zachowaniem estetyki. Pielęgnacja drzew bywa często problematyczna ze względu na trudne umiejscowienie, wysokość czy inne przeszkody np. budynki. My jednak sprostamy każdemu zadaniu, zwracając zarazem szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz wszystkich osób , które ewentualnie mogłyby znaleźć się w pobliżu. Przed rozpoczęciem działań dbamy o widoczne oznakowanie terenu. Zajmujemy się redukcją korony drzew, całkowitą wycinką oraz usuwaniem połamanych gałęzi. Dokładamy także wszelkich starań, aby pielęgnacja drzew odbywała się z wyeliminowaniem ryzyka dla cudzego mienia, np. sąsiedzkich posesji.