Kompetencje

Nasi pracownicy ukończyli międzynarodowe szkolenia w standardzie IRATA (będącego polskim odpowiednikiem OTDL). Wykonując prace dbamy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: we właściwy sposób wygradzamy teren przed rozpoczęciem robót oraz pracujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który chroni przed upadkiem z wysokości. Pracujemy w systemie dwulinowym: posługując się liną asekuracyjną oraz roboczą. Nasi pracownicy zawsze mają na głowach kaski i stosują wyłącznie pełne uprzęże przemysłowe. Stosujemy odpowiednie przyrządy. Zjazdowe takie ja ID czy STOP, zaś do asekuracji używamy ASAPy. Zawsze podczas wykonywania prac używamy butów z „noskiem”, a gdy istnieje taka potrzeba także okularów ochronnych. Podczas pracy na dużych wysokościach, obiektach przemysłowych oraz podczas prac budowlanych zawsze mamy na sobie odzież HV, czyli ubrania wysokiej postrzegalności.